Tsering Tobgay

Tsering Tobgay

8 let, Klášterní škola Komik – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tsering Tobgay, narodil jsem se v roce 2016 ve městě Kaza v údolí Spiti. Tatínek je řidič, maminka farmářka. Mám jednu sestru a jednoho bratra.

Ve škole mi to jde, nejvíce mě baví angličtina. Mám tady plno kamarádů, se kterými si rádi hrajeme a honíme se. Občas mi učitelé říkají, že zlobím 😊 Jednou bych se chtěl stát buď řidičem, jako je můj tatínek, nebo rimpočhem. Mým oblíbeným sportem je kabadi, na večeři si nejvíce pochutnám na knedlíčkách momo.“

Tsering Tobgay již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tsering Tobgay

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášter Komik patří k nejstarším klášterům založeným v údolí Spiti a leží ve výšce 4 587 m n. m. Podporujeme místní klášterní školu v níže položeném hlavním městě Kaza a to od roku 2008.

Další Mniši jako Tsering Tobgay

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter