Tsering Samdup

Tsering Samdup

72 let, Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Tsering Samdup. Narodil jsem se v roce 1951 v Shigatse v Tibetu.

19 let jsem pracoval jako pomocník v Men-Tsee-Khangu v Dekyilingu (Tibetský lékařský a astrologický institut), kde jsem se také potkal se svou ženou Dechen Dolmou a narodila se nám dcera. Poctivě jsme pracovali, abychom mohli nezávisle žít svůj vlastní život. Kvůli mému věku však již nadále nejsem fyzicky schopen svou práci vykonávat. Trpím vysokým krevním tlakem, který je naštěstí díky lékům pod kontrolou.

Naše dcera žije v Dehradunu, je ale nezaměstnaná a sama je závislá na svém muži. Proto jsme s mou ženou požádali o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru, kde nás v červnu 2022 laskavě přijali. Jsme za to moc vděční, máme tady svůj vlastní pokoj, chodíme spolu na procházky a denně se modlíme za mír a blaho všech bytostí.“

Variabilní symbol 12391442

Místo, kde pomáháme Tsering Samdup

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Tsering Samdup

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter