Tsering Samdup

Tsering Samdup

73 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek,

jmenuji se Tsering Samdup. Narodil jsem se v roce 1951 v Shigatse v Tibetu.

19 let jsem pracoval jako pomocník v Men-Tsee-Khangu v Dekyilingu (Tibetský lékařský a astrologický institut), kde jsem se také potkal se svou ženou Dechen Dolmou a narodila se nám dcera. Poctivě jsme pracovali, abychom mohli nezávisle žít svůj vlastní život. Kvůli mému věku však již nadále nejsem fyzicky schopen svou práci vykonávat. Trpím vysokým krevním tlakem, který je naštěstí díky lékům pod kontrolou.

Naše dcera žije v Dehradunu, je ale nezaměstnaná a sama je závislá na svém muži. Proto jsme s mou ženou požádali o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru, kde nás v červnu 2022 laskavě přijali. Jsme za to moc vděční, máme tady svůj vlastní pokoj, chodíme spolu na procházky a denně se modlíme za mír a blaho všech bytostí.“

Tsering Samdup již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tsering Samdup

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Tsering Samdup

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter