Tsering Norther

84 let, Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Tashi Delek,

jmenuji se Tsering Norther a narodila jsem se 5. května 1940 v Gertse v Tibetu. Žiji se svým synem Tsewangem a jeho rodinou, můj manžel mi už zemřel. Kdysi jsem pracovala na stavbě silnic.

Moje zdraví už je bohužel chatrné, trpím artritidou, gastritidou, vysokým krevním tlakem, mám ledvinový kámen. Musím tedy brát léky a být pod lékařským dohledem. Žijeme pouze z Tsewangova příjmu – prodává v zimě pletené oblečení. Někdy však je dost těžké z těchto peněz nakoupit všechno potřebné. Proto bych byla velice vděčná, kdyby se našel někdo, kdo by mě v této situaci mohl podpořit.“

Variabilní symbol 125022

Místo, kde pomáháme Tsering Norther

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory v Chauntra poblíž Dharamsaly je jedním z domovů, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta. Spadají pod oddělení pro sociální záležitosti Tibetské exilové vlády.

Další Staří Tibeťané jako Tsering Norther

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter