Thupten Jugney

Thupten Jugney

88 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek, 

jmenuji se Thupten Jugney a narodil jsem se v tibetském regionu Chhungpo Karpon v roce 1936. V roce 1959 Čína násilím obsadila Tibet a tisíce nevinných Tibeťanů přišlo o život a ještě více z nich bylo týráno a uvězněno. V té době jsem utekl z Tibetu a hledal azyl v Indii.

Po mém příjezdu do Indie jsem měl veliké problémy kvůli klimatickým změnám. Časem jsem si ale zvykl a začal pracovat jako konstruktér ve městě Messamari, kde jsem zůstal několik let. Později jsem strávil 25 let v armádě ve městě Chakrata. Po odvolání z armády jsem pracoval 15 let jako hlídač farmy pro společnost Phuntsokling. Posledních 6 let jsem byl velitelem tábora. Kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu jsem však byl nucen požádal o péči v domově pro seniory, kde je o mě postaráno.“

Thupten Jugney již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Thupten Jugney

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Thupten Jugney

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter