Thukjay Tashi

10 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Thukjay Tashi a narodil jsem se 17. dubna 2014. Tatínek s maminkou jsou farmáři a žijí s mou mladší sestřičkou v naší horské vesnici v ladackém Zanskaru, odkud jsem v březnu 2022 přišel tady do vesničky Tibetan Homes Foundation.

Každoročně tady přijmou 12 dětí z Himálajského regionu – Ladaku a Spiti. Jsme umístěni do speciální třídy, protože neumíme mluvit ani psát tibetsky. Po roce, kdy se naučíme základy, nás pak podle výsledků a věku rozdělí do běžných tříd.

Moc nemluvím a většinou odpovídám ve své řeči, kterou znám z domu. Moje náhradní maminka mi pořád říká, ať se snažím mluvit tibetsky, ale zatím je to pro mě těžké. Snad mi to brzo půjde tak, jak ostatním dětem tady v Masuri.“

Cesta Thukjaye je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 12110004

Místo, kde pomáháme Thukjay Tashi

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Thukjay Tashi

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter