Tenzin Yangzom

Tenzin Yangzom

8 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi delek,

jmenuji se Tenzin Yangzom a narodila jsem se 24. září 2015 rodičům farmářům. Když jsem přišla do  rodiny v Tibetan Homes Foundation v roce 2023, bylo to jako nové dobrodružství. Brzy jsem se cítila jako doma. Mám tady spoustu kamarádů, se kterými trávím svůj čas ve škole. Baví mě učení, ačkoliv mám radši přestávky, kdy si můžu hrát s kamarády.

Když se večer vrátím do našeho domečku, kde bydlím, ráda pomáhám naší školní mamince v kuchyni. Uklízím si svůj pokoj, ale také si ráda povídám s ostatními dětmi. Jsme taková velká rodina, a tak se spolu hodně smějeme. Mám staršího bratra, který je se mnou v THF. Je to moc fajn, můžeme si spolu hrát a bavit se. Mého mladšího bratra mám moc ráda, ale ještě není dost velký na to, aby šel s námi do školy.

Když nemám práci nebo školu, nejradši kreslím. Malování mě moc baví. Ráda si vymýšlím nové obrázky a barevné příběhy. A když se večer uklidníme a je čas na odpočinek, nejraději čtu komiksy, protože je tam hodně obrázků.“

Cesta Tenzin je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohla směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište její příběh.

Variabilní symbol 12110238

Místo, kde pomáháme Tenzin Yangzom

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Yangzom

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter