Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Tenzin Yangkyi

Tenzin Yangkyi

64 let, Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

“Tashi Delek, 

jmenuji se Tenzin Yangkyi a narodila jsem se v roce 1959. Jsem Tibeťanka, ale na rozdíl od osob mé generace jsem se narodila již v indickém exilu.

Vyrůstala jsem v chudé farmářské rodině, kde jsem již jako dítě musela často pomáhat rodičům na poli, abychom se uživili. Později jsem začala pracovat v jedné z místních škol jako kuchařka. Nikdy jsem se ale nenaučila číst a psát. Vdala jsem se a žila se svým manželem a dětmi. Bohužel můj muž už opustil tento svět a s dětmi se vídám velmi málo, protože bydlí daleko. Trpím vysokým krevním tlakem a dalšími potížemi spojenými s věkem. Už nepracuji a protože se už o sebe nedokážu sama postarat a uvařit si jídlo, jsem moc vděčná, že mě přijali do domova pro seniory v Bylakuppe.”

Variabilní symbol 124030

Místo, kde pomáháme Tenzin Yangkyi

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory v jižní Indii v oblasti Bylakuppe spadá pod administraci exilové vlády. Domov má kapacitu péče o 40 seniorů.

Další Staří Tibeťané jako Tenzin Yangkyi

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter