Tenzin Thargey

22 let, Klášterní škola Komik – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Thargey. Narodil jsem se 8. července roku 2001 ve vesnici Langza v údolí Spiti a mám 2 sourozence – bratra a sestru. Bratr již dostudoval, sestra je vdaná. Příjmy mé rodiny pochází z obdělávání malého políčka. Geografická poloha naší vesnice umožňuje pouze jednu roční sklizeň, a tak má rodina žije velmi skromně.

Do kláštera Komik jsem byl přijat již v šesti letech a vše pro mě bylo velmi nové. Nikdy dříve jsem do školy nechodil, ale postupně jsem si zvykl na klášterní výuku a nové kamarády. Nyní to, že jsem se stal mnichem, vnímám jako to nejlepší, co se mi mohlo v životě stát. Základní klášterní výuku jsem dokončil v klášteře v Kaze v roce 2018, poté jsem se přesunul do kláštera Rangri u města Manali, kde se zaměřuji na studium buddhistické filosofie a rituálů. Mým největším přáním je dokončit studia a stát se dobrým učitelem – gešem. Celková délka studia, abych dosáhl tohoto cíle, je 16 let – čeká mě tedy ještě dlouhá cesta. Ve studiu jsem velmi pilný, někdy však trošku soutěživý, a to bych jako pravý mnich být neměl. Velmi si vážím starších mnichů, kteří mě mají co naučit. Jsem introvert a rád trávím čas sám, ale někdy si také s radostí zahraji kriket nebo fotbal s ostatními mnichy. Mým oblíbeným místem je klášter Komik vysoko v horách, je tam hluboký klid.

Mému budoucímu dárci bych chtěl moc poděkovat za podporu mých studií a těším se na dopisy, které si spolu budeme vyměňovat.“

Tenzin Thargey již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tenzin Thargey

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášter Komik patří k nejstarším klášterům založeným v údolí Spiti a leží ve výšce 4 587 m n. m. Podporujeme místní klášterní školu v níže položeném hlavním městě Kaza a to od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Thargey

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter