Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Tenzin Targye

Tenzin Targye

10 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

“Tashi Delek,

Jmenuji se Tenzin Targye a narodil jsem se 1. 4. 2012 ve vesnici Hull v údolí Spiti. Můj tatínek pracuje ve vesnici Morang jako řidič v klášterní škole pro dívky. Maminka je doma a stará se o domácnost, rodinu a pole. Občas mi chybí i můj bratr.

Do kláštera Ki mne rodiče přihlásili v roce 2019. Letos (2022) chodím do 6. třídy. Ze všech předmětů ve škole mne nejvíc baví angličtina. Loni se mi dařilo mít ve škole dobré výsledky, studium mne baví. Jednou bych chtěl cestovat jako vzdělaný mnich.

Taky si rád zahraju s kluky kriket. Neumím se moc prosadit, jsem rád sám. Učitelé říkají, ať se tolik nestydím, ale je to někdy těžké. A co mám ještě rád? Když přinesou z kuchyně momo.”

Variabilní symbol 114149

Místo, kde pomáháme Tenzin Targye

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Targye

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter