Tenzin Takpa

10 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin – stejně jako dalajlama. Narodil jsem se ve vesnici Rangrik v údolí Spiti 19.5.2014.

Do kláštera Ki jsem přišel v roce 2022 a chodím do 3 třídy. Můj tatínek je moc šikovný, pracuje s elektřinou. Je moc nebezpečná a velmi důležitá. Maminka je doma a stará se o domácnost a mou starší sestru a bratra.

Někdy je těžké ze mne dostat odpovědi, stydím se. Ale rozumím tomu, co se učíme ve škole a celkem snadno si vše zapamatuji. Moc mě zajímají čísla a matematika. Jednou bych chtěl být ředitelem školy a pomáhat dětem studovat.

Baví mne míčové hry, jako je basketbal a kriket, když můžeme s klukama po škole běhat. Na jídlo mám rád taštičky momo.“

Tenzin Takpa již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tenzin Takpa

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Takpa

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter