Tenzin Shenyan

Tenzin Shenyan

12 let, SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Shenyan. Narodil jsem se 1. června 2010 v Dehradunu. Moje maminka se jmenuje Rinchen Dolma a žije ve městě Puruwala, tatínek už umřel. Mám staršího 19-letého bratra, který taky studuje tady v Masuri.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri – “Šťastné údolí”. Jsem tu od března 2022. Našel jsem si tady nové přátele, ale svůj volný čas nejraději trávím o samotě. Když mám chvilku času, zajdu si do místní knihovny, kde si vybírám hlavně příběhové knihy s obrázky nebo knihy s tibetskou gramatikou. Ve škole se mi daří a mám dobré známky. Jednou bych se chtěl stát učitelem nebo úředníkem. Rád pozoruji maminku při mytí nádobí a pomáhám jí v kuchyni. Bydlím v domku č. 8. a v mém novém domově se mi moc líbí, je tady velký klid. Miluji hlavně brzká rána, kdy můžu poslouchat cvrlikání ptáčků. Jediné, co mě nebaví, je cesta od našeho domku po dlouhém schodišti do školy (asi 1 km).“

Variabilní symbol 1219940

Místo, kde pomáháme Tenzin Shenyan

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Shenyan

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter