Tenzin Semzang

Tenzin Semzang

10 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Semzang, narodil jsem se ve vesnici Khurik nedaleko kláštera Ki 22. února 2014.

Můj otec zemřel, když mi byly 4 roky a teď je jen na mojí mamince aby nás uživila. Matka pracuje na polích, abychom měli co jíst a mohli chodit do školy. Mám staršího bratra, který studuje na běžné škole a pomáhá nám podporovat rodinu.

Do kláštera jsem nastoupil v roce 2021 a od začátku jsem se tady cítil moc dobře. 

Můj velký sen je stát se fotbalistou. Fotbal je můj největší koníček, v každé volné chvíli si chodím s kamarády zahrát, zažijeme u toho vždycky spoustu legrace.

Variabilní symbol 114163

Místo, kde pomáháme Tenzin Semzang

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Semzang

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter