Tenzin Samten

Tenzin Samten

, Klášterní škola Namgyal – Dharamsala

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Samten a pocházím ze vzdálené vesnice Kalaktang z velmi prostých poměrů. Rodiče jsou farmáři a prací na poli se snaží uživit ještě dvě mé sestry. Prvních šest základních tříd jsem vystudoval poblíž domova a následně jsem byl v březnu 2017 přijat do kláštera Namgyal.

Studium mě velmi baví. V současnosti se zabývám tibetskými buddhistickými texty, což je velmi podstatná část klášterních osnov.  Základní klášterní tréning v oblasti studia rituálů a textů trvá přibližně tři až čtyři roky. Vedle rituálů studuji také tibetský jazyk, buddhistickou filosofii, matematiku a vědy. Studium buddhistické filosofie většinou trvá 15 let.

Ve volném čase si rád zahraji s kamarády fotbal.“

Variabilní symbol 116036

Místo, kde pomáháme Tenzin Samten

Klášterní škola Namgyal – Dharamsala

Klášterní škola Namgyal – Dharamsala

Klášterní škola Namgyal je součástí významného kláštera JS Dalajlamy v Dharamsale. Klášter byl založen a inaugurován v roce 2017 velmi blízko rezidence JS Dalajlamy. Podporujemejej od roku 2016.

Další Mniši jako Tenzin Samten

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter