Tenzin Rangdol

Tenzin Rangdol

13 let, Tibetan Children Village SOS vesnička – Tibetské děti

“Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Rangdol a narodil jsem se 20. července 2010 ve městě Tuting v Arunáčal Pradéši na severovýchodě Indie. Můj tatínek se jmenuje Sangye Dhondup a provozuje malý pouliční stánek s čajem před tržnicí v Tutingu. Maminka Dechen Wangmo je v domácnosti, kvůli svému zdraví nemůže pracovat.

Žili jsme prostý venkovský život, ale pro tatínka bylo stále těžší vydělat si prodejem čaje dostatek peněz na naše živobytí, natož, aby mě mohl poslat do školy. Proto požádal o mé přijetí do TCV, kde poskytují vzdělání zdarma. V TCV mi po krátkém pohovoru řekli, že jsem šikovný a bystrý chlapec a ihned mě přijali. Bylo to v březnu 2017, v mých necelých 7 letech. Protože jsem předtím nenavštěvoval žádnou školu, nastoupil jsem zpočátku do školky a pak pokračoval prvními ročníky 12-leté školy.

Jsem moc šťastný, že tady můžu studovat. Našel jsem si tu spoustu kamarádů, se kterými moc rád trávím svůj čas. Paní učitelka říká, že jsem velmi přátelský a aktivní kluk. Ve škole mě nejvíce baví společenské vědy. Moje nejoblíbenější barva je světle modrá a na večeři jsem nejšťastnější, když dostanu čočku s rýží.”

Cesta Tenzina je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 117032

Místo, kde pomáháme Tenzin Rangdol

Tibetan Children Village SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Children Village SOS vesnička – Tibetské děti

TCV je největší síť exilových vesniček pro tibetské děti po celé Indii. Kromě moderní výuky zajišťují i ubytování a uchovávání kulturní identity tibetských dětí.

Další Tibetské děti jako Tenzin Rangdol

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter