Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Tenzin Nyenlek

8 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jak se máte? Mně říkají Tenzin. Narodil jsem se 4.9.2014. Do kláštera Ki jsem přišel v roce 2022 a už chodím do 3 třídy! Maminku a tatínka mám v nedaleké vesnici Rangrik tady v údolí Spiti. Jsou farmáři a tvrdě pracují, aby v krátkém teplém období vypěstovali co nejvíce zeleniny. Mám jednoho brášku a jednu sestřičku.

Ve škole mě baví hindština, ale mám obecně problém správně vyslovit slova. Takže se dost stydím mluvit. Musím hodně trénovat. Ostatní jsou na mne ale moc hodní a nesmějí se mi a naopak se o mne starají. Mám hodně kamarádů.

Až budu velký, chtěl bych být Rinpočhe. Chtěl bych učit dharmu a žehnat lidem.

S klukama rád hraji míčové hry – nejoblíbenější je fotbal, basketbal a volejbal.

Na jídlo si dám nejradši paranthu, tu dělávala maminka doma na snídani.“

Variabilní symbol 114158

Místo, kde pomáháme Tenzin Nyenlek

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Nyenlek

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter