Tenzin Norzin

Tenzin Norzin

9 let, SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Norzin a narodila jsem se 16. července 2013 ve městě Miao v Arunáčalpradéši. Tatínek pracuje v armádě v Ladaku a maminka je v domácnosti.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri – “Šťastné údolí”. Jsem tu od března 2022 a bydlím v Domečku č. 8. Mám 3 sourozence – staršího bratra a sestru a jednoho mladšího brášku.

Miluju růžovou barvu! Ráda nosím růžové šaty, růžové sukně, ale ne růžová trička. Na jídlo mi nejvíce chutnají smažené nudle chowmain, ale bez zeleniny. Moje nejlepší kamarádka Yeshi Tso má zase ráda chowmain se spoustou zeleniny.

Můj nejoblíbenější předmět ve škole je Nauka o životním prostředí – naše paní učitelka je moc hodná a učí nás to moc hezky. Až vyrostu, chtěla bych být podnikatelka.“

Variabilní symbol 1219947

Místo, kde pomáháme Tenzin Norzin

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Norzin

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter