Tenzin Norzin

Tenzin Norzin

10 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Norzin a narodila jsem se 16. července 2013 ve městě Miao v Arunáčalpradéši. Tatínek pracuje v armádě v Ladaku a maminka je v domácnosti.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri – “Šťastné údolí”. Jsem tu od března 2022 a bydlím v Domečku č. 8. Mám 3 sourozence – staršího bratra a sestru a jednoho mladšího brášku.

Miluju růžovou barvu! Ráda nosím růžové šaty, růžové sukně, ale ne růžová trička. Na jídlo mi nejvíce chutnají smažené nudle chowmain, ale bez zeleniny. Moje nejlepší kamarádka Yeshi Tso má zase ráda chowmain se spoustou zeleniny.

Můj nejoblíbenější předmět ve škole je Nauka o životním prostředí – naše paní učitelka je moc hodná a učí nás to moc hezky. Až vyrostu, chtěla bych být podnikatelka.“

Tenzin Norzin již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tenzin Norzin

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Norzin

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter