Tenzin Kunkyab

7 let, SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Kunkyab a narodil jsem se 26. září 2015 v Mungod v jižní Indii, kde žije i moje maminka. S tatínkem jsou rozvedení a nemám žádné sourozence.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri – “Šťastné údolí”. Přišel jsem sem v březnu 2022 a rychle jsem si tu zvykl. Mám spoustu nových kamarádů, se kterými jsem nejraději venku, kde hrajeme různé hry a povídáme si. Taky moc rád maluju skici a pohrávám si s barvami. Ve škole je moje nejoblíbenější paní učitelka angličtiny, protože mi připomíná mou tetu, kterou mám moc rád.“

Variabilní symbol 1219961

Místo, kde pomáháme Tenzin Kunkyab

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Kunkyab

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter