Tenzin Kunkhen

Tenzin Kunkhen

11 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tasi delek, 

mé jméno je Tenzin Kunkhen a rád bych vám vyprávěl příběh o své cestě, která začala v Dehradunu, kdy jsem se narodil 5. listopadu 2012. Mám staršího i mladšího bratra, kteří jsou mými dobrými přáteli.
V roce 2019 jsem přišel do rodiny Tibetan Homes Foundation a od té doby jsem začal objevovat svět plný nových možností a příležitostí.

Jsem plný energie a nadšení, a rád trávím čas se svými novými kamarády, kteří se stali druhou rodinou. Vždycky se snažím být přátelský ke všem a podporovat je, kdykoli je to potřeba. Jednou z mých nejoblíbenějších činností je pomáhat matce péct chléb. Uklízím svou postel a pokoj s péčí, protože věřím, že udržování čistoty je důležité pro naše pohodlí a pohodu v domě.

Ve svém volném čase se věnuji své vášni – basketbalu. Hraji ho s kamarády ze školy a sport mě naplňuje radostí a štěstím. Kromě toho, že je to skvělá zábava, také se při hře učíme důležitým dovednostem jako je spolupráce a vytrvalost.
Mým nejlepším přítelem je Tenzin, se kterým trávím nejvíce času. Spolu sdílíme radosti i starosti a podporujeme se navzájem ve všech našich snech. Je skvělé mít takového kamaráda po svém boku.“

Cesta Tenzina je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 1219922

Místo, kde pomáháme Tenzin Kunkhen

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Kunkhen

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter