Tenzin Kunga

Tenzin Kunga

7 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Kunga a narodil jsem se 16. února 2017 v krásné oblasti Tuting v Arunachal Pradesh v Indii. Můj otec, Sonam Dorjee, pracuje jako farmář, zatímco máma, Dorjee Lhadon, se stará o domácnost a políčko také.

Na začátku roku 2023 jsem nastoupil do školy Tibetan Homes Foundation. I když jsem novým členem této rodiny, rychle jsem se tu začal cítit jako v doma. Jsem vděčný za péči a podporu, kterou nám tady všichni dávají.

Mojí nejoblíbenější aktivitou je hrát fotbal. Rád se také dívám na svůj oblíbený televizní pořad, Doraemon, který mě vždy rozesměje. Ve škole mám nejraději hodiny tibetštiny. Chci umět dobře náš jazyk. Je to důležité a není to samozřejmost.

Moje oblíbená barva je žlutá, protože je optimistická. Mám rád tradiční jídlo momo, které mi připomíná maminku.“

Cesta Tenzina je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 12110257

Místo, kde pomáháme Tenzin Kunga

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Kunga

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter