Tenzin Gelek

Tenzin Gelek

9 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Gelek a narodil jsem se 8. ledna 2015 ve vesnici Kiamo ve Spiti. Mám jednoho staršího bratra a dvě sestry, a i když jsme čelili těžkým časům, odmítli jsme se vzdát. Můj otec zemřel, když jsem byl velmi malý, a matka nás musela vychovávat sama. Je to velmi silná žena a mám ji moc rád.

V roce 2021 jsme nastoupil do Kláštera Ki. Škola a učení mě velmi baví, líbí se mi dozvídat se nové věci. Ve volném čase si rád užívám kreslené filmy, které jsou pro mě jako okno do světa fantazie. Nejraději mám své kamarády na hostelu, se kterými si hrajeme deskové hry a hodně si spolu povídáme.

Doufám, že jednoho dne budu moci sdílet a přinášet radost všem lidem kolem sebe.“

Variabilní symbol 114168

Místo, kde pomáháme Tenzin Gelek

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Gelek

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter