Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Tenzin Dorjee

Tenzin Dorjee

10 let, Klášterní škola Komik – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Dorjee a narodil jsem se v roce 2013. Pocházím z vesnice Šego ze Spiti, mí rodiče tam farmaří. Mám jednoho staršího bratra a jednu sestru.

Tady v klášteře mám jen pár kamarádů, jsem hodně stydlivý. Rád studuji a čtu knihy. Nejvíce mě baví angličtina a těším se, až si budu dopisovat se svým dárcem. Moc rád plavu! Když někdy jdeme s ostatními mnichy na piknik k řece, celou dobu strávím ve vodě! Moje nejoblíbenější jídlo je momo.“

Variabilní symbol 115074

Místo, kde pomáháme Tenzin Dorjee

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášter Komik patří k nejstarším klášterům založeným v údolí Spiti a leží ve výšce 4 587 m n. m. Podporujeme místní klášterní školu v níže položeném hlavním městě Kaza a to od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Dorjee

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter