Tenzin Chuldim

Tenzin Chuldim

9 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

Jmenuji se Tenzin, stejně jako dalajlama. Narodil jsem se 7.10.2014 ve vesnici Kyato. Maminka se stará o nemocnou babičku doma ve vesnici a také pěstuje zeleninu. Tatínek dělá politiku někde na tří až čtyři roky. Mám ještě bratra a sestru.

Do kláštera jsem přišel tento rok (2022) a teď navštěvuji 3. třídu. Ve škole mne baví hindi. Až budu starší, chtěl bych být Chant masterem a v hlavním chrámu vést zpěvem modlitby a předzpívávat je.

Rád si dělám srandu ze svých kamarádů, a rád se s nimi směji. Občas je zvednu a poodnesu bokem, to je sranda. Někdy se trošku předvádím, asi bych byl dobrý herec J Mám rád kluky v klášteře.

Mé nejoblíbenější sporty jsou fotbal a kriket a v sobotu večer a v neděli koukáme na televizi. Když k večeři zavoní masové „momo“, to je panečku nejkrásnější!“

Variabilní symbol 114152

Místo, kde pomáháme Tenzin Chuldim

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Chuldim

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter