Tenzin Choyang

12 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

Tashi znamená dobrý a delek znamená úspěšný. Jmenuji se Tenzin a pocházím z vesnice Kurik v údolí Spiti. Narodil jsem se 6. ledna 2012. Tatínek je voják, ale už nemusí chodit do práce, protože má hodně roků. Maminka je v domácnosti a stará se o domeček a zahrádku, kde pěstuje moc zeleniny, aby měla z čeho vařit celou zimu. Mám jednoho brášku.

Do kláštera Ki jsem přišel studovat v roce 2019. Teď (2022) chodím do 6. třídy. Moc mne baví předměty o vědě a o tom, jak věci fungují. I když se dost stydím, moc rád organizuji, jak mají ostatní dělat věci 🙂 Až budu velký, budu „discipline man“, abych mohl udržovat pořádek a chod kláštera.

Mám rád sporty s ostatníma klukama, hlavně kriket, volejbal a basketbal. A mým nejoblíbenějším jídlem je placka paranta.“

Variabilní symbol 114162

Místo, kde pomáháme Tenzin Choyang

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Choyang

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter