Tenzin Choyang

Tenzin Choyang

12 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi delek,

mé jméno je Tenzin Choyang a rád bych s vámi sdílel svůj příběh.

Narodil jsem se 18. ledna 2012 ve vesnici Khurik, a od té doby jsem objevoval krásy a tajemství života. Mám jednoho staršího bratra a sestru se kterými jsme si vždycky hezky hráli a také jsme pomáhali mamince. Můj otec slouží v indické armádě a nebýval moc doma, máma se věnuje domácnosti.

Do kláštera Ki jsem nastoupil v roce 2019. Mým snem je stát se sekretářem kláštera. Chci být tím, kdo pomáhá organizovat a spravovat naši komunitu, a tím, kdo je spojnicí mezi mnichy a vnějším světem. Ve svém volném čase se rád věnuji fotbalu, protože pro mě je to nejen hra, ale také cesta k sebepoznání a učení se spolupráci.

Na škole si nejvíce užívám atmosféru a výhled do údolí z oken našeho hostelu.“

Variabilní symbol 114166

Místo, kde pomáháme Tenzin Choyang

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Choyang

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter