Tenzin Choekyi

3 roky, Exilové vesnice Ladakh – senioři

„Tashi delek,

jmenuji se Tenzin Choekyi a mám tři roky. 

Moje maminka se jmenuje Jigme Wangmo a má 37 roků. Maminka je nomádka, pochází z Čhangtangu. Když náš dědeček  umřel, rozhodla odejít žít do města – do Lehu. Maminka tu žije mnohem déle, než jsem já na světě. Asi tak dlouho jak je stará moje sestra. Naše babička je tu v domově pro seniory.

Můj tatínek je pomocník na stavbách, protože není vzdělaný. Mám ještě dva sourozence – nejstarší sestra Thukdže má 11 let a chodí do TCV do 4. třídy, já mám 3 roky a občas chodím do školky a nejmenší sestra má přes 1 rok. 

Všech pět nás žije v jednom pokoji, který platíme.“ 

Finanční podpora dívky pokryje náklady na školní potřeby, drobné kapesné, léky i pro její sourozence. Podpora této rodiny bude velmi oceněna. Náklady na bydlení jsou pro ně velmi vysoké – 4 tisíce INR.

Tenzin Choekyi již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tenzin Choekyi

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Tibetské exilové vesničky v Ladakhu v oblasti zvané Tibetan Settlement Sonamling jsou v projektu Adopce zapojeny od roku 2008. Díky dárcům jsou podpořeni ti nejchudší senioři a chudé rodiny hluboko v horách.

Další Tibetské děti jako Tenzin Choekyi

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter