Tenzin Choegyen

Tenzin Choegyen

11 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

Jmenuji se Tenzin Choegyen a narodil jsem se 5. 7. 2012. Moje rodina žije ve vesnici Kyamo v údolí Spiti. Mí rodiče hodně pracují na našem malém poli. Stýská se mi po nich i po mém bratrovi a sestře.

Do kláštera Ki mne rodiče přihlásili v roce 2019. Teď (2022) chodím do 6. třídy. Nejraději mám ve škole čísla a matematiku. Až budu starší, těším se na studium buddhistické filosofie. A že budu jednou Geše, vzdělaný profesor filosofie.

Mám tady v klášteře hodně kamarádů, se kterými si rád dělám legraci. Jsem moc rád, když spolu hrajeme fotbal a můžeme dělat blbiny. Učitelé říkají, že jsem trošku zlobivý. Někdy mi říkají: „Ty rošťáku!“ A po fotbale je vždycky velký hlad, když v kuchyni udělají „momo“, tak jsem úplně nadšený.“

Variabilní symbol 114148

Místo, kde pomáháme Tenzin Choegyen

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Choegyen

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter