Tenzin Bhuchung

Tenzin Bhuchung

6 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

mé jméno je Tenzin Bhuchung a rád bych vám o sobě vyprávěl. Narodil jsem se v zimním měsíci prosinci 13-tého dne v roce 2017 v malebné vesnici Taplejung v Nepálu. Můj otec, Namgya, a máma, Nyima, jsou farmáři, kteří denně tvrdě pracují na poli, aby zajistili naši rodinu. Naše rodina žije ve skromném domečku ve vesnici Taplejung.

V roce 2023 jsem byl přijat do školy Tibetan Homes Foundation. Byla to pro mě velká změna bez mámy, ale být mezi tolika dětmi se mi brzy začalo líbit. Učitelé jsou tu moc hodní. 

Jsem velkým fanouškem fotbalu a rád trávím čas venku, kde hrajeme s dětmi různé hry a můžeme tak rozvíjet týmovou práci. Moje oblíbená televizní stanice je Disney Channel, doma jsme televizi neměli, tak je to pro mě nové. Také rád čtu příběhy a fantazií se nechám unášet do světa příběhů.

Moje oblíbená barva je modrá a nejraději si pochutnávám na knedlíčcích momo, které mám rád, doma je máma dělala s bramborem a hráškem.“

Cesta Tenzina je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Tenzin Bhuchung již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tenzin Bhuchung

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Bhuchung

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter