Tenzin Angdui

Tenzin Angdui

10 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

mé jméno je Tenzin Andui a narodil jsem se 9. února 2014 ve vesnici Hansa v oblasti Spiti.

Mám jednoho staršího bratra a dva mladší sourozence. Můj otec uklízí ve škole a máma pracuje jako dělnice na stavbách cest. Do kláštera jsem vstoupil v roce 2021. Baví mě tady, že se dozvídám nové věci a mohu se učit nové jazyky.

Ve svém volném čase nejraději ze všeho hraju indoorové hry. Rád soutěžím a trávím čas s kamarády. Co se týče mé školy, miluji všechno. Učitelé jsou skvělí a přátelští, atmosféra je tady příjemná a každý den se tu cítím jako bych byl doma.

Variabilní symbol 114174

Místo, kde pomáháme Tenzin Angdui

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Tenzin Angdui

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter