Tashi Topgyal

Tashi Topgyal

87 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek,

jmenuji se Tashi Topgyal a narodil jsem se v roce 1937 v Tibetu. V roce 1959, kdy Číňané napadli naši zemi, jsem, stejně jako tisíce dalších Tibeťanů, svou zemi opustil a utekl do Indie.

Oženil jsem se, moje žena však brzy zemřela a já jsem musel sám vychovávat naši dceru. Pracoval jsem kde se dalo, nějakou dobu jako hlídač v různých obchodech kolem Dillí. Postupem času se mi zhoršil zrak a začal jsem špatně slyšet, takže jsem už nemohl dále pracovat. Odešel jsem do Dekyilingu do domu svého známého, který mi na nějaký čas nabídl pomocnou ruku a pomohl mi také vyplnit žádost o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru.

Protože už všichni mí příbuzní zemřeli a nemá se o mě kdo postarat, jsem moc vděčný, že tady mohu od roku 2020 žít. Našel jsem si zde velmi dobrého přítele, se kterým sdílíme své životní příběhy a máme mnoho společného. Většinu dní trávím modlením a odříkáváním manter za štěstí všech bytostí.“

Tashi Topgyal již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tashi Topgyal

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Tashi Topgyal

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter