Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Tashi Topgyal

Tashi Topgyal

86 let, Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Tashi Topgyal a narodil jsem se v roce 1937 v Tibetu. V roce 1959, kdy Číňané napadli naši zemi, jsem, stejně jako tisíce dalších Tibeťanů, svou zemi opustil a utekl do Indie.

Oženil jsem se, moje žena však brzy zemřela a já jsem musel sám vychovávat naši dceru. Pracoval jsem kde se dalo, nějakou dobu jako hlídač v různých obchodech kolem Dillí. Postupem času se mi zhoršil zrak a začal jsem špatně slyšet, takže jsem už nemohl dále pracovat. Odešel jsem do Dekyilingu do domu svého známého, který mi na nějaký čas nabídl pomocnou ruku a pomohl mi také vyplnit žádost o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru.

Protože už všichni mí příbuzní zemřeli a nemá se o mě kdo postarat, jsem moc vděčný, že tady mohu od roku 2020 žít. Našel jsem si zde velmi dobrého přítele, se kterým sdílíme své životní příběhy a máme mnoho společného. Většinu dní trávím modlením a odříkáváním manter za štěstí všech bytostí.“

Variabilní symbol 12391440

Místo, kde pomáháme Tashi Topgyal

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Tashi Topgyal

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter