Tamdin Dolma

83 let, Exilové vesnice Ladakh – senioři

„Tashi delek,

jmenuji se Tamdin Dolma a pocházím z Tibetu.

Z Tibetu jsme tehdy prchali v noci přes vysoké hory, aby nás neviděly hlídky. Když jsme dosáhli indických hranic, mohli jsme putovat i přes den. Moje nohy byly tehdy velmi bolavé a promrzlé.

Mám tři děti. O jedno jsem přišla a zbyly mi dvě dcery. Jedna z nich má pět dětí. Druhá dcera je nomádka a s manželem se starají někomu jinému dohromady asi o sto ovcí. Z tohoto platu mi pak dávají nějaké peníze na jídlo. Jinak jsem bez příjmu.

Byla jsem celý život nomádkou. Nyní se starám i svá vnoučata. Mám problémy s očima, jinak mne trochu zlobí klouby. Někdy mám zdarma přístup k lékům mentsekang.“

Variabilní symbol 122114

Místo, kde pomáháme Tamdin Dolma

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Tibetské exilové vesničky v Ladakhu v oblasti zvané Tibetan Settlement Sonamling jsou v projektu Adopce zapojeny od roku 2008. Díky dárcům jsou podpořeni ti nejchudší senioři a chudé rodiny hluboko v horách.

Další Staří Tibeťané jako Tamdin Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter