Stanzin Wangchuk

7 let, Klášterní škola Diskit – údolí Nubra

„Tashi delek,

jmenuji se Stanzin Wangchuk, narodil jsem se ve vesnici Julkam 11. 6. 2014. Můj starší bratr zde žije s rodiči a chodí do běžné školy.  Maminka je v domácnosti a otec je pastevec. Do klášterní školy jsem nastoupil koncem roku 2021. Můj nejoblíbenější předmět je matematika a ve volném čase mě nejvíc ze všeho baví kriket. Moje nejoblíbenější jídlo jsou knedlíčky momo. Až budu dospělý, chtěl bych být gešem.

Stanzin Wangchuk již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Stanzin Wangchuk

Klášterní škola Diskit – údolí Nubra

Klášterní škola Diskit – údolí Nubra

Klášter Diskit tvoří dominantu severního rozlehlého údolí Nubra v indickém Ladakhu. Klášter je situován na skále a dole pod ním je 32 metrů vysoká socha Buddhy Majtréi. Podporujeme místní klášterní školu.

Další Mniši jako Stanzin Wangchuk

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter