Stanzin Namdol

Stanzin Namdol

8 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jsem Stanzin Namdol a rád bych s vámi sdílel svůj krátký příběh. Narodil jsem se 21. dubna 2015 ve vesnici Zanskar, která je známá pro svou zamrzlou řeku. Nachází se v horách tzv. Malém Tibetu, v Ladakhu. Můj otec se jmenuje Lobzang Dorjay a pracuje jako farmář na malém políčku. Moje maminka Choszin Lamo, se stará o domácnost a pomáhá tatínkovi.

Rodiče nemají dostatek peněz, proto úřady řekly, mohu chodit do školy v THF. Od roku 2022 chodím do školy v Tibetan Homes Foundation. Byla to ohromná změna odloučit se od rodiny. Ale rodiče mi vysvětlili, že vzdělání je důležité abych se měl v životě lépe. Věřím jim, jinak by mne neposlali tak daleko.

Rychle jsem si zvykl. Rád hraju hry se svými spolužáky. Miluji fotbal, hlavně když mohu hrát s mým nejlepším kamarádem Phantomem Namgyalem. Večer si vždycky rád čtu krátké příběhy, nechávám se tak přenášet do jiných světů.

Uvědomuji si důležitost studia a vzdělání. Každý den se snažím učit, abych mohl mít šanci na lepší život, než měli mojí rodiče.“

Cesta Stenzina je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Stanzin Namdol již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Stanzin Namdol

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Stanzin Namdol

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter