Tenzin Kunzob

Tenzin Kunzob

9 let, SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Kunzob. Narodil jsem se 23. ledna 2014 ve vesničce Pipcha v Zanskaru, kde dosud žijí mí rodiče a sourozenci. Maminka se jmenuje Stanzin Nidol a stará se o domácnost a o mou mladší 5-letou sestřičku. Tatínek se jmenuje Ngawang Tashi a pracuje na poli. Můj starší 10-letý bratr chodí do školy v naší vesnici.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri “Šťastné údolí”. Jsem tu od března 2022. Moje náhradní maminka se mnou mluví v hindštině, protože neumím mluvit ani psát tibetsky. Proto také chodím do speciální třídy, kde se to všechno brzo naučím. Rád kreslím a pobíhám po venku, nejraději si s klukama zahraju fotbal. Bydlím v domku č. 4, doma pomáhám hlavně se zametáním svého pokoje a verandy, to mě moc baví.

Moje rodina mi moc chybí, ale jsem vděčný, že tu mohu studovat.“

Variabilní symbol 12110010

Místo, kde pomáháme Tenzin Kunzob

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Kunzob

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter