Tenzin Kunzob

Tenzin Kunzob

10 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Tenzin Kunzob. Narodil jsem se 23. ledna 2014 ve vesničce Pipcha v Zanskaru, kde dosud žijí mí rodiče a sourozenci. Maminka se jmenuje Stanzin Nidol a stará se o domácnost a o mou mladší 5-letou sestřičku. Tatínek se jmenuje Ngawang Tashi a pracuje na poli. Můj starší 10-letý bratr chodí do školy v naší vesnici.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri „Šťastné údolí“. Jsem tu od března 2022. Moje náhradní maminka se mnou mluví v hindštině, protože neumím mluvit ani psát tibetsky. Proto také chodím do speciální třídy, kde se to všechno brzo naučím. Rád kreslím a pobíhám po venku, nejraději si s klukama zahraju fotbal. Bydlím v domku č. 4, doma pomáhám hlavně se zametáním svého pokoje a verandy, to mě moc baví.

Moje rodina mi moc chybí, ale jsem vděčný, že tu mohu studovat.“

Tenzin Kunzob již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tenzin Kunzob

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tenzin Kunzob

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter