Stanzin Delak

Stanzin Delak

13 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Stanzin Delak a narodil jsem se 15. března 2011 ve skalnatých horách Zanskaru v malém Tibetu. Mí rodiče žijí v malé vesničce uprostřed hor a otec pracuje na malém políčku, kde pěstuje ječmen, maminka je v domácnosti a občas mu chodí pomáhat.

Když jsem byl v roce 2022 přijat do školy ve vesničce Tibetan Homes Foundation, bylo to pro mě na začátku děsivé a neznámé, ale brzy jsem zjistil, že jsem obklopen laskavými a milými lidmi. Mojí největší radostí je hrát fotbal s kamarády. Zapomínám při něm na všechny starosti a problémy.

Hodně rád mám také kreslení a vybarvování. Když je škaredé počasí, strávím klidně hodiny nad časopisy nebo knihami a zdobím stránky svými vlastními výtvory. I přes svůj zájem o výtvarnou práci neztrácím zájem o studium.

Mým oblíbeným předmětem ve škole je tibetština, jazyk mých předků. Rodiče mi vysvětlili, jak je důležité jej znát, umět jej číst i psát. Učím se i hindi a brzy budu umět i anglicky. Jazyk je odkaz mého národa. Nese v sobě mnoho moudrosti.“

Cesta Stenzina je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Variabilní symbol 1219989

Místo, kde pomáháme Stanzin Delak

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Stanzin Delak

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter