Sonam Zangpo

Sonam Zangpo

9 let, Klášterní škola Komik – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Sonam Zangpo a narodil jsem se v roce 2015 v Demulu. Maminka s tatínkem jsou farmáři. Mám 2 sestry a 1 bratra. V Demulu jsem chodil 1 rok do vesnické školy, ale začátkem roku 2022 jsem se stal mnichem a nastoupil do 1. třídy klášterní školy Komik v Kaze. Tady jsem začal pořádně jíst a nabírat síly, předtím mi moc nechutnalo. Nejraději mám bramborové knedlíčky momo.

Často mi teče z nosu krev, ale snad se to časem spraví. Učení mě moc nebaví, ale matematiku mám rád. Říkají o mně, že jsem trošku líný. V Kaze budu studovat 5 let, pak pravděpodobně budu pokračovat studium v Rangri. Jednou bych chtěl být učitelem.“

Sonam Zangpo již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Sonam Zangpo

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášter Komik patří k nejstarším klášterům založeným v údolí Spiti a leží ve výšce 4 587 m n. m. Podporujeme místní klášterní školu v níže položeném hlavním městě Kaza a to od roku 2008.

Další Mniši jako Sonam Zangpo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter