Sonam Ringchen

Sonam Ringchen

13 let, Klášterní škola Komik – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Sonam Ringchen a narodil jsem se 21. srpna 2010 ve vesnici Saklung v údolí Spiti. Moji rodiče jsou farmáři. Mám jednoho bratra a jednu sestru, oba studují. Já jsem taky 7 let chodil do soukromé školy v Saklungu, ale na počátku roku 2022 jsem se stal mnichem a nastoupil jsem do 1. třídy tady v klášterní škole Komik v Kaze, abych se naučil buddhismus a tibetštinu od jejich základů.

Jsem rád sám, nemám moc kamarádů a moc toho nenamluvím. Mám rád čtení a mým oblíbeným sportem je kabadi. Ve škole mi to jde dobře, nejvíce mě baví matematika a jazyky, hlavně angličtina. Těším se, až si budu dopisovat se svým dárcem. Až vyrostu, chtěl bych se stát podnikatelem. Nejvíce si pochutnám na placce parantě.“

Sonam Ringchen již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Sonam Ringchen

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášter Komik patří k nejstarším klášterům založeným v údolí Spiti a leží ve výšce 4 587 m n. m. Podporujeme místní klášterní školu v níže položeném hlavním městě Kaza a to od roku 2008.

Další Mniši jako Sonam Ringchen

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter