Sonam Rinchen

Sonam Rinchen

8 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jsem Sonam Rinchen, a rád bych s vámi sdílel svůj příběh. Narodil jsem se 1. září 2015 v údolí Spiti,  ve vesnici Hansa, kde každý den končí nebem posetým hvězdami. 

Mám jednoho staršího bratra a sestru, kteří mě vždy chránili. Můj táta, bývalý mnich a dnes tesař ve vesnici, a máma, neúnavná žena v domácnosti, mě od malička učili, jak být silný a odhodlaný.

Do kláštera jsem vstoupil v roce 2023. Od malička jsem toužil po poznání. Mým snem je stát se doktorem Geshe, protože věřím, že léčení duší je stejně důležité jako léčení těla. Doufám, že jednoho dne budu moci pomáhat lidem a přinášet moudrost do světa.

Ve volném čase rád hraji deskové hry s ostatními kamarády. A ve škole? Tam je nejlepší atmosféra! Všichni jsou přátelští a vždy mě podporují.

Sonam Rinchen již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Sonam Rinchen

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Sonam Rinchen

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter