Sonam Palmo

66 let, Domov pro tibetské seniory – Chauntra

„Tashi Delek,

jmenuji se Sonam Palmo a narodila jsem se 10. října 1957 v Tibetu. V roce 1959 jsem stejně jako spousta dalších Tibeťanů uprchla se svými rodiči před čínskou expanzí do indického exilu.

Seznámila jsem se tady se svým manželem Tseringem Dhondupem a narodily se nám 3 děti – nejstarší dcera a 2 synové. Můj muž však již bohužel zemřel. Mladší syn má duševní poruchu, pravidelně bere léky a potřebuje být pod neustálým dohledem. Naše živobytí zajišťoval především manžel, já jsem byla vždy v domácnosti, číst a psát jsem se nikdy nenaučila. Dcera se vdala a žije v domě s rodiči svého manžela, je nezaměstnaná. Jsme tedy závislí na příjmu mého druhého syna, který se živí pouličním prodejem svetrů. Trpím artritidou, ale pokud mi síly stačí, snažím se mu s prodejem pomáhat. Někdy je však dost těžké z těchto peněz nakoupit všechno potřebné. Proto bych byla velice vděčná, kdyby nás někdo mohl v naší situaci podpořit.“

Variabilní symbol 125025

Místo, kde pomáháme Sonam Palmo

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory v Chauntra poblíž Dharamsaly je jedním z domovů, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta. Spadají pod oddělení pro sociální záležitosti Tibetské exilové vlády.

Další Staří Tibeťané jako Sonam Palmo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter