Sonam Palke

Sonam Palke

9 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Sonam Palke a ráda bych vám pověděla o sobě a o mém životě. Narodila jsem se 1. října 2014 v Raipuru, ale můj skutečný domov je v městečku Herbertpur v Uttarakhandu.

Moje maminka a tatínek žijí v Herbertpuru. Bohužel momentálně nemají práci. Mám také dva skvělé sourozence. Můj starší bratr studuje ve IV. třídě a společně se mnou bydlí v domečku SOS č. 9 u naší školy. Můj mladší bratr zůstává s rodiči a já doufám, že se k nám jednou přidá.

Od roku 2019 chodím do školy a jsem za to moc ráda. Mohu se učit ve svém rodném jazyce a později i v anglickém. Zároveň tu máme moderní předměty a laboratoře a počítače.

Ráda tady trávím čas se svými přáteli, ať už jsme společně ve třídě nebo si hrajeme venku. O víkendech si ráda čtu a taky se ráda dívám na pohádky. 

Ve škole mě nejvíce baví tibetština. Studium tibetštiny mi pomáhá porozumět naší historii a tradicím.“

Cesta Sonam je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohla směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište její příběh.

Sonam Palke již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Sonam Palke

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Sonam Palke

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter