Sonam Gatuk

Sonam Gatuk

11 let, Klášterní škola Ki – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Sonam Gatuk a rád bych s vámi sdílel svůj příběh. Narodil jsem se 5. května 2013 ve vesnici Rangrik v oblasti Spiti. Mám tři bratry a jednu sestru. Můj otec pracuje jako dělník v lesnické firmě a máma pomáhá uklízet ve škole.

Do kláštera Ki jsem přišel ve věku osmi let. Mým přáním je hlubší pochopení duchovního světa a moudrosti buddhismu. Ve svém volném čase nejraději poslouchám hudbu. Hudba mě uklidňuje a přináší mi radost. Co se týče mé školy, nejraději tady mám starší mnichy, kteří jsou velmi laskaví a milí. Chci být jako oni. 

Variabilní symbol 114173

Místo, kde pomáháme Sonam Gatuk

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Monumentální klášter Ki leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti v oblasti Himáčal Pradéš. Je to nejúchvatnější skvost v údolí Spiti díky svému uspořádání na skalnatém kopci. Podporujeme jej od roku 2008.

Další Mniši jako Sonam Gatuk

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter