Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Sherab Wangmo

Sherab Wangmo

9 let, SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

“Tashi Delek, 

jmenuji se Sherab Wangmo a narodila jsem se 20. prosince 2013.

Vesničku Tibetan Homes Foundation nazýváme tady v horách Masuri – “Šťastné údolí”. Přišla jsem tady v roce 2019 a moc se mi tady líbí. Bydlím v domku č. 7 s dalšími 11 dětmi. Moc ráda tancuju a hraju si s kamarády na honěnou. Také mě baví čtení a dělání domácích úkolů. Ve škole mám nejradši kreslení a tibetštinu. Moje nejoblíbenější barva je červená.“

Variabilní symbol 1219441

Místo, kde pomáháme Sherab Wangmo

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

SOS vesnička THF pro tibetské děti – Mussoorie

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Sherab Wangmo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter