Rinzin Dorjee

74 let, Exilové vesnice Ladakh – senioři

„Tashi Delek,

jmenuji se Rinzin Dorjee a narodil jsem se v roce 1950 V Tibetu. Po vpádu čínských vojsk jsem uprchl do Indie, kde jsem se oženil. Narodily se nám 3 děti, má žena již však bohužel zemřela. Jeden ze synů je nomádem v Henle, druhý kuchařem v TCV poblíž Dharamsaly, ale má mentální problémy. Třetí je dcera Dolkar Tsomo. Ta je nomádka a má 7 dětí.

Kdysi jsem byl starostou nomádské vesnice Sumdho, cítil jsem pocit zodpovědnosti za svou komunitu. Měl jsem také malé políčko, které jsem se snažil obdělávat. Veškerá práce mě moc těšila. Nyní už jsem ale zestárl a jsem nemocný – špatně se mi dýchá, občas mívám úzkosti a špatně spím, takže pracovat už nemohu. Mám problém se střechou. Když prší, přes nekvalitní kovovou střechu mi voda teče dovnitř. Žádné z mých dětí bohužel nemá dost prostředků na to mě podpořit.

Nevyhledávám společnost mnoha lidí, jsem nejraději sám. Naštěstí jsem se naučil číst, takže knihy jsou nyní mým největším potěšením. Často se modlím za štěstí všech bytostí.“

Rinzin Dorjee již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Rinzin Dorjee

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Exilové vesnice Ladakh – senioři

Tibetské exilové vesničky v Ladakhu v oblasti zvané Tibetan Settlement Sonamling jsou v projektu Adopce zapojeny od roku 2008. Díky dárcům jsou podpořeni ti nejchudší senioři a chudé rodiny hluboko v horách.

Další Staří Tibeťané jako Rinzin Dorjee

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter