Rekar Lhamo

85 let, Domov pro tibetské seniory – Chauntra

„Tashi Delek, 

jmenuji se Rekar Lhamo. Narodila jsem se 21. 6. 1938 v Tibetu, odkud jsem jako spousta dalších Tibeťanů uprchla do Indie. Mám dvě děti, dceru a syna, můj manžel už zemřel. Celý život jsem byla v domácnosti a starala se o děti a o manžela. Mluvím pouze tibetsky, psát ani číst jsem se nikdy nenaučila. Zdraví už mám chabé, trápí mě artritida a vysoký krevní tlak.

Žiji se svým synem Tseringem, jeho ženou a mými 2 vnoučátky. Tsering je jediným živitelem naší 5-ti členné rodiny, prodává u cesty pletené svetry. Někdy se prodeji moc nedaří a je pro nás těžké nějak vyjít. Moje dcera Pema Dolma mi občas také vypomůže, ale ta žije se svou tchýní a stará se o jinou domácnost, takže moc možností také nemá.

Pokud by se našel někdo, kdo by nás v naší těžké situaci podpořil, byli bychom za to moc vděční.“

Rekar Lhamo již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Rekar Lhamo

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory v Chauntra poblíž Dharamsaly je jedním z domovů, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta. Spadají pod oddělení pro sociální záležitosti Tibetské exilové vlády.

Další Staří Tibeťané jako Rekar Lhamo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter