Rabten

Rabten

7 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tashi Delek,

jmenuji se Rabten. Narodil jsem se 10. února 2017. Můj otec, Pramoth, a matka, Pema Dolma, žili v Nainitalu, kde se pokoušeli najít svou cestu životem. Avšak osud nás všechny tvrdě postihl.

Matka po porodu bojovala s duševním onemocněním, ale bylo to tak náročné, že ji otec opustil. Zůstal jsem bez rodičů. Ujal se mne můj dědeček, který se o mne staral s láskou a oddaností. Bylo to však pro něj velmi těžké období. Viděl jsem mu to ve tváři.

Přes veškerou snahu, nemohl dědeček zajistit, abych měl přístup ke vzdělání a péči, kterou jsem potřeboval. Dědeček se tím velmi trápil a nakonec rozhodl, že musím najít svou cestu a šanci na lepší život. Zkontaktoval Tibetskou nadaci domovů, kde se nám nakonec otevřely nové dveře a příležitosti. Nastoupil jsem do školy v roce 2023, to byl významný rok.

Byl jsem v úplném úžasu, tolik dětí a domečků, učeben a vybavení pro výuku tady je. Všichni na mne byli nesmírně laskaví, vítali mne a starali se o mé blaho. Byl jsem dojat, kolik péče tu dostávám a neubránil jsem se občas slzám, protože jsem nebyl zvyklý na tolik lásky. Můj předchozí život byl tak jiný. Jsem tady v bezpečí a mohu se učit svůj jazyk.

Pomalu jsem si však zvykal na přátelství. Nikdy jsem neměl přítele a ze začátku jsem se mezi tolika dětmi moc styděl. Ačkoli jsem byl plachý a s nikým jsem se ze začátku moc nekamarádil, začal jsem pomalu objevovat radosti přátelství a sdílení.

Miluji sportovního ducha fotbalu. A také si po škole rád odpočinu s ostatními u sledování svého oblíbeného televizního pořadu Ninja Hattori a obdivuji dobrodružství jeho hrdinů. 

Jsem tak rád, že mi dědeček zařídil, abych zde mohl být. Až budu velký, chtěl bych se naučit něco pořádně, abych to mohl vrátit dětem, jako jsem já.“

Cesta Rabtena je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohl směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište jeho příběh.

Rabten již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Rabten

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Rabten

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter