Pema Lhamo

Pema Lhamo

70 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek,

jmenuji se Pema Lhamo a narodila jsem se 1. července 1953 v Tibetu.

V roce 1959, kdy Číňané napadli naši zemi, jsem, stejně jako tisíce dalších Tibeťanů, svou zemi opustila a utekla do Indie. Spousta nevinných Tibeťanů ztratila své životy, přišla o své domovy, spousta jich byla uvězněna.

V Indii jsem jako uprchlík čelila mnoha těžkostem. Bydlela jsem v Masuri a pracovala nějakou dobu jako silniční dělník. Později jsem se usadila v Rajpuru, vdala se a začala se živit tkaním koberců. Po smrti mého manžela jsem v roce 2004 začala pracovat v Domově pro seniory v Rajpuru, kde jsem se starala o staré lidi a tato práce mě dlouhé roky moc těšila. Bohužel jsem začala mít různé zdravotní potíže, začala jsem špatně vidět a svou práci už nejsem schopna nadále vykonávat. Nemám své vlastní bydlení ani příjem, ani děti, které by se o mně postaraly. Proto jsem sama zažádala o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru.“

Pema Lhamo již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Pema Lhamo

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Pema Lhamo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter