Srdečně Vás zveme na letošní Festival ProTibet. Čeká Vás nabitý program plný zajímavých hostů.

Pema Lhamo

Pema Lhamo

69 let, Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

“Tashi Delek,

jmenuji se Pema Lhamo a narodila jsem se 1. července 1953 v Tibetu.

V roce 1959, kdy Číňané napadli naši zemi, jsem, stejně jako tisíce dalších Tibeťanů, svou zemi opustila a utekla do Indie. Spousta nevinných Tibeťanů ztratila své životy, přišla o své domovy, spousta jich byla uvězněna.

V Indii jsem jako uprchlík čelila mnoha těžkostem. Bydlela jsem v Masuri a pracovala nějakou dobu jako silniční dělník. Později jsem se usadila v Rajpuru, vdala se a začala se živit tkaním koberců. Po smrti mého manžela jsem v roce 2004 začala pracovat v Domově pro seniory v Rajpuru, kde jsem se starala o staré lidi a tato práce mě dlouhé roky moc těšila. Bohužel jsem začala mít různé zdravotní potíže, začala jsem špatně vidět a svou práci už nejsem schopna nadále vykonávat. Nemám své vlastní bydlení ani příjem, ani děti, které by se o mně postaraly. Proto jsem sama zažádala o přijetí do Domova pro seniory v Rajpuru.“

Variabilní symbol 12391441

Místo, kde pomáháme Pema Lhamo

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Domov pro tibetské seniory – THF, Mussoorie

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Pema Lhamo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter