Pema Dolma

86 let, Domov pro tibetské seniory – THF

„Tashi Delek,

jmenuji se Pema Dolma a narodila jsem se v roce 1938 v Tibetu. Po vstupu čínské armády začali Tibeťané po tisících prchat z naší domoviny, kde byli zabíjeni, mučeni a vězněni komunistickou stranou. Také mí rodiče uprchli do Indie, zatímco já jsem zůstala u svých příbuzných v Tibetu s nadějí, že se s rodiči brzy setkám. Bydlení u příbuzných se neobešlo bez obtíží, abych s nimi vyšla, musela jsem toho hodně strpět. Své rodiče jsem následovala do Indie až v roce 1990 a když jsem tam konečně dorazila, zjistila jsem, že už bohužel oba zemřeli.

V roce 2002 jsem podala žádost o přijetí do domova pro seniory v Rajpuru. V tomto novém domově jsem spokojená a dobře si rozumím s ostatními spolubydlícími. Vedle běžných obtíží spojených se stářím jsem již od dětství němá.“

Variabilní symbol 12394035

Místo, kde pomáháme Pema Dolma

Domov pro tibetské seniory – THF

Domov pro tibetské seniory – THF

Tibetská exilová vesnice v Mussoorie u města Dehradun podporuje také důstojnou kvalitu života tibetských seniorů, kteří uprchli v 60-tých letech spolu s J. S. Dalajlamou.

Další Staří Tibeťané jako Pema Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter