Pekar Lhamo

Pekar Lhamo

47 let, Domov pro tibetské seniory – Chauntra

„Tashi delek,

jmenuji se Pekar Lhamo a narodila jsem se v Palberjongu v Tibetu. Než jsem onemocněla revmatoidní artritidou živila jsem se jako krejčová v Nengchen Handicraft Center. Nemoc se zhoršila natolik, že jsem se do práce již vrátit nemohla. Manžel pracoval jako malíř na plný úvazek v centru Norbulinka, ale vzhledem k tomu, že jsem musela absolvovat časté návštěvy nemocnice, musel práci opustit, aby se o mě mohl starat. S manželem pocházíme oba z Tibetu a v Indii nemáme žádné příbuzné. Vyrůstala jsem v pěstounské péči svého strýce. 

Mám jednoho syna, který studuje na škole Pateon v Dharamsale. Dříve jsme díky zaměstnání zvládali pokrývat léčebné výlohy a studijní náklady našeho syna sami, ale nyní manžel pracuje jako správce naší vesnice za velmi nízkou mzdu 2500 rupií měsíčně. Mé léčebné výlohy jsou 11 000 rupií měsíčně a to nezmiňuji náklady na vzdělání syna.

 

Variabilní symbol 125032

Místo, kde pomáháme Pekar Lhamo

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory v Chauntra poblíž Dharamsaly je jedním z domovů, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta. Spadají pod oddělení pro sociální záležitosti Tibetské exilové vlády.

Další Staří Tibeťané jako Pekar Lhamo

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter