Paní Dolma

Paní Dolma

52 let, Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

“Tashi Delek, 

jmenuji se Dolma. Narodila jsem se 10. února 1971 v Nepálu a v mládí jsem odešla do Indie, abych zde našla lepší živobytí.

Téměř půl svého života jsem pracovala jako služebná u jedné rodiny. Majitel domu se pak rozhodl opustit Indii i se svými blízkými a já tak zůstala bez práce i bez rodiny, na kterou jsem byla zvyklá. Od té doby se mi už nepodařilo najít podobnou práci. Mám potíže s vysokým krevním tlakem a sama o sebe už se nezvládnu postarat.  Protože nejsem vdaná a nemám žádnou blízkou osobu, u které bych mohla žít, přijali mě do domova pro seniory a osoby s postižením v Bylakuppe.“

Variabilní symbol 124031

Místo, kde pomáháme Paní Dolma

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory v jižní Indii v oblasti Bylakuppe spadá pod administraci exilové vlády. Domov má kapacitu péče o 40 seniorů.

Další Staří Tibeťané jako Paní Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter