Palden Dolma

22 let, Klášterní škola pro dívky – údolí Pin

„Tashi Delek,

jmenuji se Palden Dolma a narodila jsem se v roce 2001. Můj tatínek je farmář, maminka je v domácnosti. Mám jednoho bratra a 3 sestry. Chodila jsem do normální školy, bývala jsem často nemocná. V roce 2018 jsem se ale rozhodla stát se mniškou, po čemž jsem moc toužila. Opravdu miluju čtení knih o dharmě.

Jsem trochu introvertní a plachá, ale veselá. Ráda trávím čas jen sama se sebou.“

Variabilní symbol 118004

Místo, kde pomáháme Palden Dolma

Klášterní škola pro dívky – údolí Pin

Klášterní škola pro dívky – údolí Pin

Slabé institucionální a finanční zázemí buddhistických mnišek vyústilo v roce 2016 v projekt "Buddhovy dcery". Podpora projektu je věnovaná do odlehlého himálajského údolí Pin.

Další Mniši jako Palden Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter