Ngawang Yeshi

7 let, Klášterní škola Komik – údolí Spiti

„Tashi Delek,

jmenuji se Ngawang Yeshi a narodil jsem se 15. září 2015 ve vesnici Demul v údolí Spiti. Mám jednoho staršího bratra a jednu sestru. Tatínek Kesang zemřel při automobilové nehodě na podzim roku 2015, takže si ho ani nepamatuju. Maminka pracuje jako dělník na cestě – staví cesty ve Spiti.

Jsem tiché povahy, ale své kamarády mám moc rád a dokážeme si spolu užít spoustu zábavy. Rádi spolu třeba hrajeme kriket. Školu mám taky moc rád, baví mě hlavně tibetština a tibetské psaní. Moje nejoblíbenější ovoce je mango.“

Variabilní symbol 115071

Místo, kde pomáháme Ngawang Yeshi

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Klášter Komik patří k nejstarším klášterům založeným v údolí Spiti a leží ve výšce 4 587 m n. m. Podporujeme místní klášterní školu v níže položeném hlavním městě Kaza a to od roku 2008.

Další Mniši jako Ngawang Yeshi

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter